SUY NGẪM

Người Việt Nam thích tiền nhưng lười lao động

“Chúng tôi tôn trọng những người trực tiếp làm ra cái thìa, cái kính vì họ có kỹ năng”. Đó là tâm sự của...