SUY NGẪM

Ngôn ngữ nào “khó nhằn” nhất thế giới?

Trên thế giới hiện nay có 2.650 ngôn ngữ với hơn 7.000 tiếng địa phương. Mỗi ngôn ngữ có một độ khó riêng,...