SUY NGẪM

NHẪN là chìa khóa để tránh được họa lớn

Xưa kia có một người đàn ông tên là Tô Thành, nhà ở huyện Trâu Bình, thường hay làm việc thiện giúp đỡ...